ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: O tom, ako nasledovanie vedie k zodpovednému životu
14.8.2011 - www.zamyslenia.sk

O tom, ako nasledovanie vedie k zodpovednému životu (autor: Gdovin Radovan)

- sviatočný verš: Ako deti svetla žite. Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde. (Efezským 5,8.9)

- Rob všetko zo svojej sily, čo môže tvoja ruka urobiť. (Kazateľ 9,10)

- A tak: kto vie dobre robiť, a nerobí, má hriech. (Jakub 4,17)

- Text na zamyslenie: Efezským 5,8b-14

Tma a svetlo. To sú skutočné kontrasty. A práve takto, veľmi priamo, apoštol Pavol označuje dva spôsoby života. Tma je pre neho život bez Krista. V tme sa deje väčšina zločinov a hriechov. Človek má v sebe totiž akúsi falošnú predstavu, že v tme ho nikto nevidí. No predsa, Jeden vidí určite. V tme sa nedá nájsť cesta do kráľovstva nebeského.

Tma je symbolom satanských síl, hriechu a všetkého protibožského. Azda nie náhodou nastáva pri smrti Pána Ježiša na kríži zatmenie. Na druhej strane je tu svetlo. To preniká všade a nedá sa zadržať. Nič sa v ňom nedá ukryť. Takýmto svetlom má byť každý, kto sa odovzdal Pánovi Ježišovi. A podľa toho musí aj žiť – všetko robiť s čistými úmyslami, priehľadne. Moderne povedané: transparentne.

Nuž a tento životný štýl sa má prejaviť v troch veciach: a) dobrotivosť – je ťažké deklarovať vieru v Krista a v núdznom nevidieť svojho brata; b) spravodlivosť – je nepresvedčivé vyznávať Krista a nesnažiť sa žiť morálne a bezúhonne; c) pravda – je trúfalé a pokúšaním Pána Boha svedčiť o Kristovi a nežiť v súlade s tým, čo hovorím. Prosme dnes o silu Ducha Svätého k tomu, aby sme v tomto svete dokázali žiť ako deti svetla a aby naše kresťanské svedectvo bolo jasné, úprimné a presvedčivé! Naše okolie veľmi potrebuje svetlo Božích detí.

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok