ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Ordinácia novokňazov − významný deň cirkvi
15.8.2011 - www.ecav.sk

Slávnosť ordinácie novokňazov sa konala v sobotu 30. júla 2011 v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Púchove. Priamy prenos zo slávnostných služieb Božích vysielala STV 2.

Ondrej Rišiaň, domáci zborový farár, v privítaní účastníkov a televíznych divákov označil deň ordinácie novokňazov za významný nielen pre púchovský zbor, ale pre celú cirkev. Vyjadril nádej, že tento deň sa zapíše do sŕdc ordinovaných ako vzácny deň v ich živote

Viac: http://ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRecav/ordinacia
...

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok