ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Stratení a nájdení
24.8.2011 - http://bibleschool.sk

Kniha vznikla za pomoci Fínskej misijnej spoločnosti Sanansaattajat. Jej autorom je Pentti Smeds. Príručka bola pôvodne napísaná pre potreby postkomunistickej Evanjelickej cirkvi a. v. v Ingrii (Rusko). Pre potreby našej cirkvi ju preložili manželia Mattovci, toho času misijne pôsobiaci v Rusku.

Kniha je rozdelená do dvoch veľkých častí. Štruktúra prvej - vieroučnej časti je postavená na trojičnom základe. Má však charakter príbehu:

V úvode sa dozvedáme o Bohu, ktorý k nám ľuďom hovorí (Biblia), ktorý sa nám dáva spoznať ako Otec a zároveň Stvoriteľ tohto sveta. Sme Jeho Stvorením, ktoré dostalo k životu manuál na to, aby sme ho nespackali (Božie prikázania). Príbeh nám však následne hovorí, že sa napriek tomu všetkému niekde stala chyba, ktorú sa Boh podujal riešiť veľkým plánom nápravy.

Spoznávame Ježiša, jeho Božie synovstvo. Vnárame sa do príbehu jeho života zakončeného smrťou a predivným vzkriesením.

Následne sme oboznámení s Duchom Svätým v ktorom je Boh prítomný medzi nami. Ovocím jeho pôsobenia je cirkev.

Dozvedáme sa o sviatostiach (prejavoch Božej zachraňujúcej milosti), ktoré v cirkvi prijímame.

Druhá časť príručky sa venuje praktickým otázkam života kresťana:

Hovorí o tom, ako má vyzerať starostlivosť o život viery, odpovedá na otázky životných trápení, utrpenia a smrti. Ukazuje nám, čo to znamená byť kresťanom vo svete, byť ním v medziľudských vzťahoch (priateľstvo, manželstvo), ako sa má kresťan správať k daru stvorenia (príroda), k daru života (tvárou v tvár nebezpečenstvám alkoholu a drog.

Kniha predstavuje konfirmandovi misijnú a diakonickú službu cirkvi, približuje mu Služby Božie, spev, rytmus cirkevného roka.

Dúfame, že sa kniha svojim obsahom a charakterom stane kvalitným a pritom vhodným materiálom pre prácu s konfirmačnou mládežou.

Viac: http://bibleschool.sk/index.php?l=1&content=183

obr

http://bibleschool.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok