ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Radosť v službe Pánovej - na konferencii ordinovaných žien ECAV
25.8.2011 - www.ecav.sk

V pondelok 22. augusta 2011 sa v Aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave uskutočnila konferencia ordinovaných žien Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Konferencia potvrdila, že ordinácia žien v našej cirkvi priniesla dobré ovocie.

Konferencia na tému RADOSŤ V SLUŽBE PÁNOVEJ (Mt 11, 29 – 30) bola venovaná 60. výročiu ordinácie prvej evanjelickej a. v. farárky na Slovensku Dariny Bancíkovej.

Po úvodnom slove sestry farárky Heleny Benkovej sa konala ranná pobožnosť. Nádherne zaznela ranná pieseň v podaní zboru vyše päťdesiatich evanjelických farárok z celého Slovenska. Duchovným príhovorom ich oslovil predseda Združenia evanjelických duchovných (ZED) brat Jaroslav Matys a na pôde EBF UK ich privítal brat dekan Ľubomír Batka.

Za Predsedníctvo ECAV na Slovensku sestry farárky pozdravil brat generálny dozorca ECAV na Slovensku Pavel Delinga. Ocenil úlohu žien v cirkvi a vyzdvihol skutočnosť, že práve naša cirkev dala iným príklad, keď sa rozhodla ordinovať za farárky ženy. Neodpustil si ani poznámku na margo nedávneho článku v SME: „Evanjelická cirkev sa nerozpadne, vytrvá, lebo to duchovné je v nás hlboko zakorenené a nevzdáme sa toho.“

Viac: http://ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRecav/radosT_v_sluZbe_pAnovej

obr

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok