ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Čo chceme, aby ľudia robili nám...
6.9.2011 - www.krestanskemedia.sk

Mt 7, 12, 1Tim 6, 1–10 Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im (Mt 7, 12).

Uraziť kresťanov je skutočne ťažké. Dokážu totiž prirodzene nadmieru odpúšťať, chápať ľudí, kedykoľvek im venovať svoju pozornosť a pomoc. Nemyslia na zlé, vedia tolerovať rozdielne názory. Len málokedy sa nahnevajú, ale veľmi rýchlo na to zabudnú a všetko robia s oddanou láskou... Prepáčte, trochu som si vás doberal... Po celý čas som mal na mysli zlatých retrieverov.“

Tieto riadky vyvolali vo mne úsmev. Mám totiž skúsenosti aj s retrievermi, aj mnohými kresťanmi. Žiaľ, je pravdou, že kresťania sa až prílis ľahko urážajú. Nie sú vám povedomé vety typu: „Narobím sa tu ako kôň a nikto to poriadne neocení“, „Keď mi kazateľ podával ruku, ani sa na mňa nepozrel“, „Dirigent dáva sólo iba jej“...?

Hnev, zatrpknutosť, pýcha. Takéto veci je tiež potrebné riešiť. Nemali by ostať skryté, sú to nebezpečné duchovné „jedy“. Ale skúsili ste niekedy uvažovať nad tým, aké by to bolo, keby sme sa správali k iným tak, ako chceme, aby sa oni správali k nám? Určite by sme sa neponáhľali súdiť iných, ale snažili by sme sa ich pochopiť; neboli by sme namyslení, ale pokorní; snažili by sme sa venovať im pozornosť a pomôcť im už vtedy, keď to ešte len vytušíme...

Veď „jedni druhých bremená neste“ a „plnosťou zákona je láska“ – to musia byť činy, nie teória. Čo nám bráni začať odteraz konať to Ježišovo „čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im“?

Myšlienka: Najlepším svedectvom je prejavená láska.

www.krestanskemedia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok