ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Chytený v sieti
12.9.2011 - www.zamyslenia.sk

Chytený v sieti. (autor: Havrilová Zuzana)

- K Tebe, Hospodine, pozdvihujem svoju dušu, Bože môj, v Teba dúfam: nech nevyjdem na hanbu. (Žalm 25,1-2)

- Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvedčil, prijme veniec života, ktorý zasľúbil (Pán) tým, čo Ho milujú. (Jakub 1,12)

- Text na zamyslenie: Matúš 13,47-52

Pod slovom „sieť“ si v dnešnej dobe predstavíme aj všeličo iné než len rybársku sieť, ktorá bola blízka Ježišovým učeníkom. Čo si predstavíte? Mne prišli na myseľ sociálne siete. Sociálnu sieť môžeme vysvetliť ako veľkú množinu vzájomných vzťahov medzi ľuďmi alebo skupinami, ktoré majú niečo spoločné v súkromnom alebo pracovnom živote. Sú prepojené jedným alebo viacerými druhmi vzájomnej závislosti, ako sú vízie, nápady, priateľstvo, príbuzenstvo, konflikt, výmena, obchod.

Medzi najznámejšie súkromné sociálne siete určite patrí Facebook (preklad: kniha tvárí). Používateľ si tu vytvorí vlastný profil, v ktorom napíše o sebe základné informácie a môže publikovať svoje myšlienky, životné postoje, kontaktovať sa s novými i starými priateľmi. Nevýhodou sociálnej siete je fakt, že používatelia nemusia do svojho profilu vložiť pravdivé informácie a je to takmer nemožné zistiť.

Ježišovo podobenstvo o rybárskej sieti je o sieti, ktorej víziou-plánom je záchrana ľudského života. Túto záchrannú sieť vyhodil Boh do sveta v Ježišovi Kristovi. Evanjelium – dobrá správa od Pána Boha pre nás, ľudí, odvtedy deň čo deň zachytáva ľudí do siete Božieho kráľovstva. Tí sa objavujú v cirkvi. Každý z nich má v nej nejaký svoj profil, prichádza do kontaktu s novými i starými bratmi a sestrami, svojim životom tiež šíri nejaké posolstvo.

Nevýhodou je, že počas lovu je nemožné utvoriť čistú, dokonalú cirkev. Pán Ježiš však hovorí, že na konci veku bude každému odhalená pravá tvár. „Keď sa naplnila, vytiahli ju na breh, posadali si, dobré povyberali do nádob, plané vyhodili.“ Nech už si členom akejkoľvek sociálnej siete nezabudni, že tá najdôležitejšia pre život je sieť Božieho kráľovstva. Ak si v nej už zachytený, porozmýšľaj či si naozaj „ryba“.


www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok