ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Nebyť sám - Zamyslenia pre manželov na každý deň (Ferguson David a Teresa)
17.9.2011 - www.porta.sk

Nebyť sám - Zamyslenia pre manželov na každý deň s úvodom od Tomáša Krišku. V našej knihe píšeme o tom, že Boh stvoril muža a ženu, aby ani jeden z nich nebol sám. Keď Boh stvoril Adama, povedal, že nie je dobré, aby bol človek sám. A stvoril Evu, aby zaplnil túto prázdnotu.

Veríme, že Boh povoláva manželov, aby Mu pomáhali napĺňať vzájomné potreby – aby sa prijímali, milovali, vážili si jeden druhého, venovali si pozornosť, potešovali sa, povzbudzovali, rešpektovali či podporovali. V čom mi táto kniha pomôže?

Denné zamyslenia vám pomôžu rásť v schopnosti stať sa Božím pomocníkom pri napĺňaní potrieb vašich partnerov. Knihu sme rozdelili na päťdesiatdva tém a každá je pokrytá v siedmich dňoch. Je to preto, lebo sme presvedčení o tom, že štúdium každého z týchto aspektov po sedem dní vám pomôže lepšie pochopiť, čo robí manželstvo manželstvom.

Aké témy rozoberáme?

1. prijatie 2. napomenutie 3. náklonnosť 4. vďačnosť 5. prijatie 6. pozornosť 7. starostlivosť 8. útecha 9. súcit 10. vyznanie 11. ohľaduplnosť 12. rada 13. dvorenie 14. podriadenosť 15. oddanosť 16. výchova 17. budovanie 18. povzbudenie 19. radosť 20. naliehanie 21. ocenenie 22. nabádanie 23. odpustenie 24. sloboda 25. nežnosť 26. milosť 27. šťastie 28. harmónia 29. úcta 30. pohostinnosť 31. poučenie 32. intimita 33. láskavosť 34. vedenie 35. láska 36. milosrdenstvo 37. pokoj 38. chvála 39. modlitba 40. ochrana 41. pokarhanie 42. pokarhanie II. 43. rešpekt 44. bezpečie 45. služba 46. podpora 47. súcit 48. vyučovanie 49. tolerancia 50. vyučenie 51. dôvera 52. porozumenie

Každé zamyslenie obsahuje biblický verš, úvahu, ktorá je postavená na našich osobných príbehoch, modlitbu a otázku, ktorá vám pomôže uviesť do praxe to, nad čím sme sa zamýšľali.

Keď prídete na koniec knihy, začnite znovu od začiatku a prehĺbte vaše pochopenie toho, čo Boh chce vykonať vo vašom manželstve.

Viac: http://www.porta.sk/p-416-neby-sam-zamyslenia-pre-manzelov-na-kazdy-de.aspx

obr

www.porta.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok