ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Známka k 200. výročiu narodenia Hodžu
30.9.2011 - www.ecav.sk

Po službách Božích v Evanjelickom a. v. kostole v Liptovskom Mikuláši v rámci osláv 200. výročia narodenia Michal Miloslava Hodžu sa konala inaugurácia príležitostnej poštovej známky s portrétom M. M. Hodžu.

Známka v nominálnej hodnote 0,40 eur vyšla v miliónovom náklade. Zároveň bol vydaný aj pamätný list so známkou a s poštovou pečiatkou, ako aj obálka s farebnou prítlačou a obálka s čierno-bielou prítlačou. V Liptovskej galérii P. M. Bohúňa bola zriadená príležitostná poštová priehradka, kde sa dala získať pečiatka prvého dňa. Tam sa po inaugurácii konala i autogramiáda autora výtvarného návrhu tejto známky akademického maliara Ivana Schurmanna.

Literárna historička Daniela Fiačanová v úvodnom príhovore podrobne zhodnotila prínos M. M. Hodžu, pričom zdôraznila, že išlo o všestranne aktívneho človeka: „Bol kňazom, literátom, jazykovedcom, osvetárom, propagátorom vzdelanosti, zakladateľom múzejníctva, organizátorom kultúrneho života. V dobrom slova zmysle sa v neľahkej dobe stal skutočnou hviezdou prvej veľkosti slovenského národa.“

Vyjdenie novej známky s portrétom osobnosti evanjelickej cirkvi aj slovenského národa privítali primátor Slafkovský, zástupkyňa Slovenskej pošty, a. s., ako aj autor výtvarného návrhu tejto známky akademický maliar Ivan Schurmann. Predseda Zväzu slovenských filatelistov v Liptovskom Mikuláši Jozef Oško vyjadril radosť, že poštová známka s podobizňou M. M. Hodžu pomôže prostredníctvom obálok a pohľadníc šíriť trvalý odkaz jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej histórie do celého sveta.

Potom pred starou evanjelickou farou slávnostne otvorili výstavu Významné osobnosti mesta Liptovský Mikuláš na poštových známkach. V priestoroch starej fary ju pripravil PaedDr. Jozef Oško, ktorý výstavu na vernisáži aj podrobne predstavil. Edita Škodová, media@ecav.sk


obr

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok