ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Pre tvrdosť vášho srdca
1.10.2011 - www.zamyslenia.sk

Pre tvrdosť vášho srdca. (autor: Beňo Ľuboslav a Monika)

- Pre svoje meno zdržujem svoj hnev, pre svoju slávu ho krotím v tvoj prospech, aby som ťa nevyhubil. (Izaiáš 48,9)

- Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach – veď milosťou ste spasení! (Efezským 2,4-5)

- Text na zamyslenie: Matúš 19,1-12

Je zaujímavé, že v Božom Slove sa o našom, ľudskom srdci, hovorí ako o nejakom materiáli – je tvrdé, môže byť mäkké, mäsité... V skutočnosti to však vždy vyjadruje len jedno – náš postoj voči Bohu. Niekedy sa radi zahrávame so slovíčkami Presne tak, ako farizej, ktorý prišiel za Pánom Ježišom. Neviem, aký mal motív pýtať sa na príčinu prepustenia manželky, ale jedno je z Božieho Slova jasné.

Pán Ježiš ukazuje Boží dokonalý plán: „Čo Boh spojil, človek nerozlučuj!“ (v. 6b) A tiež jasne vymedzuje, čo v ľudskom živote spôsobil hriech: „Mojžiš vám dovolil prepúšťať manželky pre tvrdosť vášho srdca, ale od počiatku nebolo tak“ (v. 8). Naše srdcia sú príliš tvrdé na to, aby ich mohla nejakým spôsobom formovať Božia vôľa.

Tvrdosť srdca znamená vytrvalú necitlivosť ľudí voči Božej spásonosnej vôli. Tú človek prijíma srdcom, ktoré je centrom jeho osobného života a myslenia. Je to neprijatie (odmietanie) Božej vôle (Božieho zákona). Oproti tejto tvrdosti však stojí moc Božej lásky a uzdravujúci moment Jeho dokonalého plánu, ktorý Boh nikdy nezrušil. Naše srdcia môžu byť mäkké a mäsité, plné pochopenia, lásky, úcty voči iným, porozumenia. Nezmení ich nejaký plán, ani zákon, ale dokonale ich zmení dotyk Božej lásky.

Vo všeobecnosti sa tejto dobe hovorí „doba milosti“. Ja tomu rozumiem tak, že v tejto dobe sa nás Boh dotýka svojou láskou na mnohých miestach nášho života. A to s jediným zámerom – to, čo nemohol zákon, môže dotyk lásky: aby naše srdcia viac neboli tvrdé, ale mäsité, aby neboli hluché, ale počuli, aby neboli slepé, ale videli, aby neostali nerozumné, ale konečne porozumeli, že Boží plán pre náš život je jednoducho DOKONALÝ!

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok