ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Bezmála kresťanom (Midriak, Ján)
8.10.2011 - www.tranoscius.sk

Najnovšia postila emeritného biskupa Jána Midriaka je osobným darom manželke, ktorá sa v roku 2011 dožíva životného jubilea. Brilantne vypracované kázňové texty, ktoré až na jeden-dva prípady nikdy a nikde neodzneli, tvoria rozsiahleho „duchovného sprievodcu“ nedeľami a sviatkami nášho cirkevného roku.

Za jednotlivými kázňami sú uvedené modlitby. Postila má slúžiť všetkým, ktorí kázanie Božieho slova pravidelne počúvajú, ale najmä tým, ktorí sa mnohokrát pre objektívne príčiny (choroba a pod.) do chrámu nedostanú.

Viac: čítajte tu

obr

www.tranoscius.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok