ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 2/2011 - Zborový zájazd v Srbsku
16.10.2011 - ECAV Ružomberok

Neviem koho to bol nápad uskutočniť návštevu slovenských evanjelikov v Báčskom Petrovci /Srbsko/, ale veľmi nás obohatilo poznanie života týchto skromných, milých a rozdávajúcich sa ľudí.

V piatok 3. júna o 6:00 ráno sa začal náš trojdňový zájazd ružomberských členov cirkevného zboru. S modlitbou brata farára sme sa vydali na dlhú cestu – 550 km za cieľom našej cesty – na Dolnú zem. Po krátkych prestávkach v Maďarsku sme konečne dorazili do Nového Sadu, kde sme sa ubytovali v miestnom hoteli. Tam už nás čakal domáci brat farár Juraj Németh, ktorý nás sprevádzal. Zažili sme aj blokádu cesty poľnohospodárskymi strojmi poľnohospodárov, ktorí takýmto protestom vyjadrovali svoju nespokojnosť krátením dotácií štátu pre poľnohospodárov.

Keď sme prichádzali do Báčskeho Petrovca, rozozvučali sa dokonca aj zvony evanjelického kostola. Boli sme srdečne vítaní milými a usmiatymi členmi cirkevného zboru. Veľmi nás prekvapila najmä ich ľúbozvučná slovenčina, ktorou títo ľudia hovorili. Prijali nás do zborovej miestnosti, kde sme mali pripravené občerstvenie. Tam sme boli rozdelení na sobotňajší obed medzi členov cirkevného zboru a vyčerpaní a unavení po dlhej namáhavej ceste sme sa vrátili späť na hotel.

V sobotu sme mali naplánovanú obhliadku Báčskeho Petrovca – katolícky kostol, ktorý je nevyužitý, sa stal miestom podujatí pre evanjelikov, gymnázium. Navštívili sme aj najstarší dom z roku 1799, ktorý bol pokrytý trstinou a zariadením pochádzajúcim z tej doby. V galérii Zuzky Medveďovej, akademickej maliarky Vojvodiny, sme si obzreli obrazy, ktoré zachytávali život a tradície Slovákov na Dolnej zemi.

V dedinke Kulpín sme mohli navštíviť miestny evanjelický a pravoslávny kostol, kaštieľ. V dedinke Hložany sme okrem evanjelického kostola navštívili aj evanjelickú školu. Aj tu zápasia s úbytkom ľudí, ktorí musia pre nedostatok práce odchádzať za prácou.

V nedeľu ráno sme sa spoločne zišli na bohoslužbách. Náš zborový farár mal kázeň na biblický text z proroka Izaiáša 57:19-21. Liturgovali pri tom jeho manželka spolu s p. farárkou Martou Královenskou. Náš spevokol poslúžil spevom jednej piesne. Nasledoval spoločný obed v rodinách.

Na záver sme sa všetci spoločne zišli v zborovej miestnosti, kde sme spoločne zaspievali niekoľko piesní zo spevníka. O 16:00 sme vyprevádzaní všetkými domácimi nastúpili do autobusu na dlhú cestu späť. Sľúbili sme si, že si to stretnutie zopakujem, tentokrát oni u nás na Slovensku. Som vďačná Pánovi za Jeho ochranu na našej ceste, počasie. Domov sme dorazili nad ránom. Chcem sa touto cestou poďakovať aj šoférovi a organizátorom celého zájazdu za sprostredkovanie milého stretnutia. Zuzana Sedliaková

obr

obr

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok