ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 2/2011 - Dištriktuálne stretnutie VD vo Východnej
17.10.2011 - ECAV Ružomberok

V nedeľu ráno 31. 7. 2011 sme sa spoločne s členmi nášho CZ ako aj členmi CZ Partizánska Ľupča vybrali do Východnej. Stretnutie sa nieslo pod názvom Rodina – Boží dar s biblickým textom Hovor Pane, tvoj služobník poslúcha.

Na úvod nás privítal zborový farár a starosta obce Východná. Biskup VD Sabol vo svojej kázni na starozmluvný text z 1. Sam. 3 kap. zdôraznil význam a jedinečnosť rodiny. Elkána so svojou manželkou boli neplodní, ale vyprosili si od Hospodina syna, Samuela. Sľúbili Hospodinu, že Mu ho vrátia späť, čo aj splnili a ako malého chlapčeka ho odovzdali do rúk kňaza Éliho.

Chlapec slúžil Hospodinu u kňaza Éliho a tu k nemu aj prehovoril sám Hospodin. Tu biskup pomenoval problémy dnešnej doby – – kríza v rodine – 47% rozvodovosť, vytratenie sa detí z našich kostolov pre ich nezáujem o cirkev, strata rodičovskej autority ale aj to, že keď sa napr. deti objavia v kostole a dajú nám niekedy o sebe vedieť (plačom, či rozprávaním), sme znepokojení. V dnešnej dobe dieťa vnímajú skôr ako trest, a nie ako požehnanie.

Súčasťou bohoslužieb boli mnohí kňazi nášho seniorátu, hostia z Poľska, Nemecka, detský spevokol Zvonček, hudobná skupina Hope Gospel singers. Poobede nasledoval ďalší program, ale výdatný dážď, ktorý sa spustil, nám znemožnil zúčastniť sa ho a tak sme sa ponáhľali do autobusu. Vďaka všetkým, ktorí sa postarali o prípravu tohto podujatia. Zuzana Sedliaková

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok