ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 2/2011 - Srdečné poďakovanie
19.10.2011 - ECAV Ružomberok

Touto cestou by sme sa chceli srdečne poďakovať sestre Zuzke Jarabovej za jej ochotu a lásku, s ktorou nás vyučuje v biblickej škole pre staršie ženy. Schádzame sa raz do mesiaca, je nás desať. V školskom roku 2010/2011 sme preberali biblické ženy.

Či už to bola Mária, matka Pána Ježiša, požehnaná nad všetkými ženami; Anna – matka Samuelova, ktorý bol vyprosený od Hospodina alebo Mária a Marta z Betánie – Lazarove sestry. Mária si vedela zvoliť to najlepšie, sedela pri nohách Pána Ježiša a počúvala, Marta dávala prednosť druhoradým veciam. Rút, nevesta Noemi, Debora prorokyňa, sudkyňa, poetka.

Známa je Deborina pieseň, ktorá sa zachovala z 12. steho storočia pred Kristom, nebola modernizovaná. Považuje sa za najstaršiu časť Starého zákona. Je tam veľa informácií o kmeňových vzťahoch v Izraeli tej doby.

O každej jednej z nich by sa dalo veľa hovoriť. Sme rady, že sme sa o nich dozvedeli. Zaujímavé pre nás bolo preberanie obdobia Sudcov. Prežili sme spoločne pekné a požehnané chvíle. Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na budúci školský rok. Prvé spoločné stretnutie v novom školskom roku bude 17. 10. 2011 (pondelok) o 17:00 na fare. Tešíme sa na spoločne strávenom čase pri Jeho slove. Skupinka starších sestier

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok