ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Bude TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2011
22.10.2011 - www.ecav.sk

Vážení bratia farári a sestry farárky v činnej službe, srdečne Vás pozývame na Teologickú konferenciu ECAV na Slovensku 19. až 21. októbra 2011, ktorá sa tematickým zameraním snaží reagovať na súčasné aktuálne problémy cirkvi.

Na jednej strane stále napredujúca sekularizácia nás núti zamýšľať sa nad problematikou misie a na druhej strane rôzne duchovné prúdy ovplyvňujúce život veriaceho človeka nás nútia bdieť a strážiť čistotu učenia našej drahej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Téma Teologickej konferencie 2011 preto znie „Misia a charizmatické hnutia“. V duchu slov Písma z F 4, 9: „Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami“ chceme aj my hľadať čisté a správne učenie, ktoré by potom bolo predmetom nášho zvestovania.

Teologická konferencia 2011 sa bude konať v hoteli Sorea – Sĺňava v Piešťanoch (www.sorea.sk). Začiatok konferencie je naplánovaný na 12.00 hod., jej záver na 14.00 hod. Na teologickú konferenciu sa môžete prihlásiť najneskôr do 30. septembra 2011. Vyplnenú návratku s dokladom o zaplatení pošlite na adresu GBÚ ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie oddelenie. Prihlásiť sa môžete aj vyplnením internetového formulára a sken dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku nám pošlite e-mailom.

Viac: čítajte tu

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok