ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 2/2011 - Osobnosti Ružomberka - Peter Makovický (2. časť)
26.10.2011 - ECAV Ružomberok


Najvýznamnejší krok v dejinách nášho evanjelického cirkevného zboru bol urobený práve Petrom Makovickým, ktorý sa pričinil o založenie samostatného cirkevného zboru v Ružomberku, keďže dovtedy ružomberskí evanjelici patrili do cirkevného zboru v Nemeckej Ľupči  (dnes Partizánskej Ľupči), a to znamenalo, že najbližší evanjelický kostol bol práve tam, ďalší v Kubíne, či Leštinách.

V novovytvorenom evanjelickom cirkevnom zbore bol po náhlej smrti prvého inšpektora (zborového dozorcu) Floriána Detricha, ktorý bol inšpektorom päť mesiacov, za inšpektora zvolený práve Peter Makovický (predtým bol poddozorcom), v tejto funkcii zotrval až do svojej smrti v roku 1911.

Spolu so synom Vladimírom, ktorý mal najväčšiu zásluhu, sa podieľal i na založení evanjelickej ľudovej školy, ktorá odolala maďarizačnému tlaku. Táto prvá evanjelická škola v Ružomberku sídlila v súkromných bytových priestoroch Petra Makovického, ale len krátky čas, potom sa premiestnila do dnes už neexistujúcej budovy pri školských schodoch, pod historickou budovou starej fary. Túto školu navštevovalo asi 50 žiakov, niektoré boli aj katolíckeho vyznania. Boli to deti z Rybárpoľa, ktorých rodičia nechceli, aby navštevovali inú školu, pretože ostatné ľudové školy boli poznačené maďarizáciou.

Peter Makovický zomiera v Ružomberku ako 87-ročný, 8. februára 1911. Syn jeho priateľa štúrovskej generácie, evanjelického farára Miloslava Hurbana z Hlbokého, Svetozár Hurban – Vajanský o ňom napísal: „Bez jeho účasti nepohol sa ani list v slovenskej národnej hore.“ Ja si trúfam napísať, podľa záznamov zo starých zápisníc konventov, že „ani v tej našej zborovej“. Podľa viacerých publikácií spracovala Ilona Bázliková


obr

obr

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok