ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Stolový evanjelický kalendár na rok 2011
31.10.2011 - www.tranoscius.sk

Po stolovom kalendári na rok 2011 s fotografiami oltárnych obrazov prichádzame s Evanjelickým kalendárom 2012 s fotografiami detailov i celkov krstiteľníc, kazateľníc, oltárov, organov, fresiek, nástenných malieb z rôznych evanjelických a. v. Božích chrámov po celom Slovensku.

Stolový kalendár obsahuje mená zo slovenského i ev. kalendára a sú v ňom vyznačené okrem štátnych i sviatky a nedele slávnostnej i bezslávnostnej časti cirkevného roka či fázy mesiaca. Navyše prvýkrát uvádzame pri jednotlivých dňoch aj liturgické farby aj s vysvetlením, v akom období sa používajú.

Duchovný ráz fotografickej časti sme sa tentoraz rozhodli umocniť citátmi zo Svätého písma. Pri ich výbere sme sa riadili perikopami z chrámovej Agendy. Za podkladovú farbu kalendára sme tentoraz zvolili modrú – charakteristickú pre vonkajšie znaky a symboly ECAV na Slovensku.

obr

www.tranoscius.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok