ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
85. výročie posvätenia chrámu v Ružomberku
1.11.2011 - www.ecav.sk

16. októbra v 17. nedeľu po Svätej Trojici si Cirkevný zbor ECAV v Ružomberku pripomenul 85. výročie postavenia a posvätenia svojho chrámu Božieho a zároveň 85 rokov Božej milosti a vernosti. Kázňou slova Božieho poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

Brat generálny biskup v kázni povzbudil cirkevný zbor k vzdelávaniu sa vo svojej viere a vyzval cirkevníkov k aktívnemu modlitebnému životu a k budovaniu spoločenstva lásky. Generálny biskup, ktorý v tomto kostole pôsobil ako kaplán, nezabudol pripomenúť aj niečo z jeho histórie: „Tento kostol mal dvoch predchodcov: prvý chrám Boží, prestavaný v r. 1585, bol v časoch protireformácie tunajším evanjelikom odňatý, a to v r. 1672. Nakrátko im bol vrátený v rokoch 1683 – 1686 a potom v rokoch 1704 – 1709. V r. 1707 sa tu konala významná Ružomberská synoda, ktorej vedúcou postavou bol Daniel Krman. Na tejto synode bol prijatý cirkevný zákon pozostávajúci z 25 kánonov: 2. − 4. kánon hovorili o vytvorení štyroch superintendencií a samostatný článok potvrdzoval záväznosť Symbolických kníh. Druhým predchodcom tohto chrámu Božieho bol kostol postavený v r. 1873.“ Po skončení služieb Božích bol v zborovom parku zasadený Strom reformácie č. 11 v rámci projektu 500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku.

Zborový farár David Bázlik zhromaždenie informoval o projekte Lutherova záhrada vo Wittenbergu, kde pred časom brat generálny biskup za našu cirkev zasadil 150. strom. Na 500. výročie Pamiatky reformácie v roku 2017 by malo byť nielen v Lutherovom meste, ale aj na Slovensku zasadených 500 reformačných stromov. David Bázlik, zborový farár

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok