ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Vyšiel Historický atlas Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
3.11.2011 - www.ecav.sk

V týchto dňoch prichádza na knižný trh ojedinelá publikácia – Historický atlas Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktorú pre ECAV na Slovensku vydal Tranoscius v Liptovskom Mikuláši. Atlas bude prezentovaný na službách Božích v Istebnom 31. 10. o 17.00 hod. a na Bibliotéke 3. 11. o 17.30 hod. v stánku Združenia vydavateľov a kníhkupcov.

Atlas obsahuje 112 máp, ktoré sú rozčlenené do 6 kapitol podľa základných etáp dejín evanjelickej cirkvi:

1. Od vystúpenia Martina Luthera po Žilinskú synodu (1517-1610)
2. Od Žilinskej synody po Satmársky mier (1610-1711)
3. Od Satmárskeho mieru po Tolerančný patent (1711-1781)
4. Od Tolerančného patentu po rozpad Rakúsko-Uhorska (1781-1918)
5. Od vzniku Česko-Slovenska po začiatok 21. storočia (1918-2010) 6. Demografický obraz evanjelikov na Slovensku na začiatku 21. storočia

Každej kapitole predchádza zasvätený úvodný text z pera renomovaného odborníka.

Atlas pripravil pod vedením doc. Dagmar Kusendovej z Katedry humánnej geografie a demogeografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského kolektív 13 odborníkov z prostredia Univerzity Komenského, Slovenskej akadémie vied a z ďalších národných inštitúcií. Je potešiteľné, že na jeho príprave sa stretli tri generácie vedeckých pracovníkov.

Atlasová tvorba cirkevnej problematiky má na Slovensku už niekoľkoročnú tradíciu, čo je v európskom priestore ojedinelé. V r. 2001 vyšiel tzv. ekumenický Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska a v r. 2005 vyšiel Atlas Katolíckej cirkvi.

Historický atlas Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nadväzuje na túto aktivitu a svojím historickým zameraním a hĺbkou spracovanej problematiky je na Slovensku prvým a zrejme aj vo svete jedným z prvých historických atlasov zameraných len na jednu cirkev.

Veríme, že atlas je dielom, ktoré bude dôstojne reprezentovať evanjelickú cirkev doma i vo svete, že zaujme všetkých, ktorých zaujíma jej história, a môže byť tiež výbornou učebnou pomôckou na všetkých stupňoch evanjelických škôl.
Edita Škodová

Cena: 19 eur
Objednávky: Tranoscius, a. s., Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

288

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok