ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 2/2011 - Jubilantom (1. časť)
4.11.2011 - ECAV Ružomberok


Neviem, čo ste prežívali v roku 1955, milí jubilanti, milí čitatelia. Niektorí ste práve prišli na svet, niektorí ste na svet ešte len „čakali“, niektorí ste už mali založené rodiny. A možno ste prežívali veľkú skúšku, starosti, možno radosť. V každom prípade si myslím, že ste spolu s každodennými radosťami i starosťami zažívali Božiu milosť. Práve tak ako ju prežíval v tom čase i váš zborový farár Gustáv Plavec, ktorý napísal tieto slová.

Našla som ich na fare v knižnici, v krásnej starej knihe, ktorú používal, aby zapísal to, čím žil a čo prežíval. 8. septembra roku 1955 to v jeho živote bola milosť v ťažkosti, milosť v horkosti, milosť do otvorených dlaní hriešnika, milosť do odovzdanej duše služobníka. Myslím, že takú milosť, o akej písal brat farár Plavec pred 56-timi rokmi, takú milosť prežívate i dnes vo svojom živote, či máte päťdesiat, či deväťdesiat rokov. Milosť, ktorá prichádza sama od seba, milosť, ktorá je pri mne, či o ňu prosím alebo nie. Milosť, ktorá ako hviezda padá do dlane.

Milosť, ktorá všetko stíši. Bolesť, smútok, žiaľ, slzy. Milosť, ktorá prináša pokoj a nádej. Sama od seba. Pretože Boh ťa, milí brat a milá sestra, miluje sám od seba. Nečaká až ty začneš. On prvý ti otvára nebo. Úprimne vám prajeme, milí jubilanti, i vám všetkým, bratia a sestry, ktorí čítate tieto slová, aby ste túto milosť prijali do svojich dlaní, do svojho srdca ako dar. A aby ste ju mohli v každej chvíli svojho života cítiť pri sebe. Vaši farárovci Bázlikovci

obr

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok