ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Boh požehnáva
12.11.2011 - www.zamyslenia.sk

Boh požehnáva. Autor: Solárik Viliam

- Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojím chodníkom. (Žalm 119,105)

- Pavol píše: Neprestajne ďakujeme Bohu, že keď ste prijali naše kázanie o Bohu, prijali ste ho nie ako ľudské slovo – čím naozaj je! – ale ako slovo Božie, ktoré pôsobí aj vo vás veriacich. (1.Tesalonickým 2,13)

- Text na zamyslenie: Jób 42,10-17

Na záver Jóbovej knihy čítame správu o tom, že Jób znova nadobudol bohatstvo a rodinu. Čas veľkej skúšky pominul. Diablovo ohováranie, že Jób je verný Bohu zo zištných dôvodov, sa ukázalo ako nepravdivé.

Hospodin neopustí svojich verných. Mnohokrát ich podrobí skúške, nejeden raz dopustí, aby boli vydaní napospas protivníkovi. Ak aj zažívame skúšky, protivenstvá, nech nás nezlomia, nevykoľaja! „Skúšky všetky pokúšania, hriechy a bremená bied, nesme pred tvár svojho Pána, s vrúcnym vzdychom modlitieb“ (ES 652).

Keď nevládzeš, keď padáš pod ťarchou pokúšania a kríža, pohliadni na Božieho Syna! Bol verný, napriek krížu. Pohliadni na Jóba, ktorý obstál a Boha nezradil ani v utrpení! Život je zápas, boj, ale vedzme, že i nás čaká Božie požehnanie a odmena. Ak aj nie tu, na Zemi, tak v nebesiach určite. Tak, ako to vyznáva apoštol Pavel: „Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie“ (2Tm 4,7).

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok