ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Odkaz 17. novembra pre súčasnosť
19.11.2011 - www.ecav.sk

Generálny biskup Miloš Klátik odpovedal na otázky agentúry SITA o význame 17. novembra pre našu súčasnosť.

November 1989 sa stal podľa generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) Miloša Klátika výzvou na uvažovanie, čo s nadobudnutou slobodou. „Mnohokrát si ľudia zamenili slobodu s anarchiou,“ uviedol v rozhovore pre agentúru SITA generálny biskup. Zároveň upozornil, že Martin Luther napísal spis o slobode kresťana, v ktorom poukázal na to, že kresťan je slobodný človek a nikomu nie je podriadený, a zároveň je kresťan podriadený všetkým v zmysle služby pre všetkých. „Takže v tomto záväzku, v tejto zodpovednosti, je to výzva pre všetkých obyvateľov, aby videli aj zodpovednosť voči druhému človeku. Nemôžem brať slobodu druhému,“ zdôraznil Klátik.

Podľa Klátika je rozhodujúce vychovávať generáciu, ktorá vnútorne bude taká silná, že sa bude vedieť v slobode rozhodnúť slúžiť spoločnosti. „Toto je najdôležitejší moment, že nie vonkajším obmedzovaním, ale pretransformovať vnútornú slobodu do rozhodnutia, že sám sa rozhodnem pre službu iným ľuďom. Toto mnohí nepochopili a začali buď s anarchiou, alebo urážaním určitých ľudí, alebo skupiny ľudí, obmedzovaním.

Nemyslím si, že toto je tá dobrá cesta,“ dodal generálny biskup. Klátik vyzval politikov, aby vniesli do politiky určitú politickú kultúru, pretože dávajú aj vzor pre ostatných ľudí. „Čím väčšia bude kultúra od týchto špičiek, ale aj od akademických špičiek, osobností tohto národa, tým väčší bude vzor pre čím väčšie množstvo aj mladých ľudí. To sa zúročí po mnohých rokoch a ovocie budeme vidieť neskôr,“ uzavrel generálny biskup. Radoslav Pavlík, SITA


www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok