ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: 22. nedeľa po Svätej Trojici
20.11.2011 - www.zamyslenia.sk

22. nedeľa po Svätej Trojici. Autor: Šefranko Martin

- sviatočný verš: Majte bedrá opásané a sviece horiace! (Lukáš 12,35)

- On, Hospodin, je náš Boh, po celej zemi Jeho súdy. (Žalm 105,7)

- Nesúďme sa teda navzájom, ale radšej súďte tak, aby ste bratovi nezavdali príčinu urážať sa alebo pohoršovať. (Rímskym 14,13)

- Text na zamyslenie: Lukáš 12,42-48

Nie sme Boží otroci, ktorí slúžia, iba keď nad nimi sviští korbáč. Sme Božie deti, nie však lenivé, ale také, ktoré rady pomáhajú nebeskému Otcovi, ktoré pracujú svedomito a verne nielen vtedy, keď sú pod priamou kontrolou „nebeského dozorcu“. Pán nám dal dôveru slúžiť Mu. Správa o Jeho príchode nás uisťuje, že Pánovi sa udalosti nevymkli z rúk.

Má počínanie každého z nás pod dohľadom. Keď Pán príde, bude jasne rozlíšená verná, svedomitá práca od „akože“ práce, od toho, čo sa ako verné počínanie iba tvárilo. K vernosti patrí zdržiavanie sa negatívneho – toho, že na Božiu vernosť prestaneme odpovedať bezbožnosťou a neverou (Neh 9,33; L 12,45). No vernosť je predovšetkým niečo pozitívne. Vernosť nám nielenže káže nerobiť, čo je nesprávne, ale naliehavo nám prikazuje konať čo je dobré a potrebné. Zmyslom vernosti je, aby ma ten druhý, v tomto prípade Pán, našiel tam, kde ma hľadá.

Podobne, ako sa v škole viac čaká od talentovaného žiaka, než od menej obdarovaného, tak bude i Pán požadovať viac od tých, ktorým bolo mnoho zverené. Pre kresťanov a evanjelikov je toto slovo obzvlášť výzvou aj záväzkom. – Daj Pane, by sme verní zostali! Verný Boh nech nás posilňuje v odhodlaní zostávať Mu vernými službou našim blížnym!

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok