ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Generálny biskup k adventu
27.11.2011 - www.ecav.sk

V nedeľu sa 1. adventnou nedeľou začína advent, počas ktorého sa kresťania pripravujú na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. O tomto období hovorí generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

Čo je to advent?

Advent je obdobie prípravy na druhý príchod Ježiša Krista. Názov pochádza z latinčiny a znamená príchod. Liturgicky sú to štyri nedele, počas ktorých sa pozornosť kresťanských cirkví upriamuje na Jána Krstiteľa, ktorý predpovedal príchod Ježiša, na naplnenie prorockých zvestí. Liturgická farba adventu je fialová, čo je farba pokánia. Počas týchto nedieľ sa má človek sústrediť na svoje vnútro, seriózne premýšľať o svojom živote. Advent je čas na premýšľanie o význame príchodu Ježiša Krista na tento svet a aj do života kresťana.

Prečo sa potrebujeme aj 2000 rokov po narodení Ježiša pripravovať na pripomienku Jeho narodenia? Je v dnešnej dobe nejaká príprava potrebná? Veď to počúvame každý rok.

Je to veľmi potrebné a zdá sa mi, že čím ďalej, tým viac. Rýchlosť, beh života, cez ktorý prechádzame, ako keby sa nezvoľňovala, ale práve zrýchľovala. Myslíme si, že máme viac času tým, že nám technika, vedecko-technický rozvoj uľahčujú život, ale akoby sme sa stávali rukojemníkmi týchto výdobytkov a nenašli si čas na to, čo je podstatné pre náš život. To je, aby sme chápali zmysel, prečo sme tu, čo máme konať a kam smerujeme. A preto je adventné obdobie mimoriadne dôležité. Komercializácia akoby valcovala celý vnútorný duchovný rozmer života a ľudstva. To je práve úlohou cirkvi: rok čo rok to pripomínať, poukazovať na skutočné hodnoty − a deje sa to už stáročia.

Advent je pre mnohých ľudí časom zhonu − nakúpiť rýchlo darčeky, potraviny. Mnohí si možno povedia na Štedrý deň alebo deň po ňom, že – chvalabohu, už je to za nami.

Realita je mnohokrát taká, ako opisujete. Nemožno si dávať nejaké ružové okuliare, ale na druhej strane možno práve tohtoročný advent môže byť výzvou nielen pre kresťanské rodiny, ale predovšetkým pre kresťanské rodiny, aby sa zamysleli nad tým, či nás doba nepohlcuje a nevyprázdňuje. Mali by sme sa zamyslieť aj nad tým, čím sme špecifickí a čo mnohým generáciám dávalo vnútornú silu prekonávať problémy, ťažkosti. Keď si človek uvedomí niektoré veci, možno krok za krokom, nájde si viac času aj v nedeľu na služby Božie a na rodinu. Môžeme ísť aj ďalej. Sú aj adventné večierne alebo biblické hodiny, kde sa práve tieto témy rozoberajú a tam sa treba v zrkadle Biblie pýtať na tieto základné otázky. Božie slovo nestráca na svojej aktuálnosti. Rovnako, ako mnohých oslovilo v minulosti, môže osloviť aj dnešnú generáciu. Vplyv zhonu a z toho plynúcej nervozity a vyčerpanosti preniká aj do života kresťanov. Ale treba sa s tým vysporiadať, hľadať riešenie. Treba si klásť aj kritické otázky a uvažovať nad odpoveďami.

Zhováral sa Radovan Pavlík, SITA


www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok