ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu
29.11.2011 - www.zamyslenia.sk

Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu. Autor: Grexa Jozef

- Zachovaj moje prikázania a budeš žiť, i moje naučenie sťa zrenicu svojho oka! (Príslovia 7,2)

- Kristus hovorí: Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov; neprišiel som zrušiť, ale naplniť. (Matúš 5,17)

- Text na zamyslenie: Izaiáš 40,26-31

V tomto prípade nejde ani tak o silu telesnú, ako skôr o silu duchovnú. O silu viery alebo o silu veriť v Ježiša Krista. V tomto bývame tiež slabí a unavení. Náš Boh nám pripravil obnovenie sily dvojakým spôsobom: zvestovaním Slova a prisluhovaním sviatostí. Očakávanie na Boha je potom to, čo vyjadruje žalmista v Žalme 25,15: „Moje oči sú upreté vždy na Hospodina.“ To je zotrvávanie, a to trvalé zotrvávanie v Jeho Slove a sviatostiach.

Prečo býva človek duchovne vyčerpaný, prečo sila slabne? Ide o to, že vzťah človeka k Bohu bol v raji založený na viere. Človek „žil vierou“, dôverou v Boha deň čo deň. Žil v pokoji v kráľovstve nebeskom. Človek pádom nestratil nevinnosť, ale stratil práve vieru, dôveru. Boh ostal pre človeka vzdialený, oddelený priepasťou, ktorá sa stala neprekonateľnou. Žije už len z vlastných síl a tie sa rýchlo vyčerpávajú.

V Ježišovi Kristovi prichádza k obnoveniu viery. Toto mal na mysli apoštol Pavel, toto mal na mysli aj reformátor M. Luther, keď hovoril o ospravedlnení vierou. (Podľa Forde: Boh sa skláňa k človeku). Nová sila, je sila viery, ktorá je činná skrze lásku. A táto sila je z počúvania (R 10,17). A ona sa obnovuje práve tým, že upierame oči na Hospodina a počúvame Jeho Slovo srdcom.

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok