ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Z náboženského vysielania SRo 4. 12.
2.12.2011 - www.ecav.sk

Nedeľné ranné zamyslenie 6.20 Rádio Slovensko Slovo pre veriacich i neveriacich 7.30 Rádio Devín CESTY 21.05 Rádio Slovensko

Nedeľné ranné zamyslenie 6.20 Rádio Slovensko
E. D. Ružeková: Zmysel adventu

Slovo pre veriacich i neveriacich 7.30 Rádio Devín Pán prichádza!
Redaktor Pavel Gabriš požiadal o výklady biblických textov Mgr. Elenu Darinu Ružekovú, ev. farárku v Dunajskej Lužnej

CESTY 21.05 Rádio Slovensko Aktivity mladých poslucháčov ev. teológie; repríza 8. 12. 21.00 Rádio Regina
Vyhlásenie predsedu Konferencie biskupov Slovenska k aktuálnej situácii u nás. Spomienka mladej evanjelickej farárky v Topoľčanoch na nedávne študentské časy a súčasné adventné aktivity - rozhovor s Mgr. Evou Kahanovou Baškovou. Beseda s pedagógmi o hlasovej príprave mladých teológov a akademickom zbore Ichthys (doc. Anna Predmerská, Mgr. Katarína Juríková, Jana Feketeová). Ukážka z nácviku Ichthysu s komentárom redaktora o študentských aktivitách pred vyše 40 rokmi. Rozhovor s členmi akademického zboru Ichthys počas prestávky

Pavel Gabriš, redaktor SRo

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok