ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Čo dáva cirkevný zbor môjmu dieťaťu - seniorátne stretnutie žie
3.12.2011 - http://ecavlos.hostujem.sk

Veličná 23. októbra 2011 - "Měj úctu k duši dítěte." Aj tento citát Tomáša Garrigue Masaryka zaznel na Seniorátnom stretnutí žien vo Veličnej. Veličiansky kostol opäť privítal ženy z celého seniorátu, tentokrát k témam "Náboženská výchova v evanjelickej rodine" a "Čo dáva cirkevný zbor môjmu dieťaťu".

S prvou prednáškou vystúpila sestra farárka Daniela Horínková, predsedníčka Spoločenstva evanjelických žien. Zdôraznila dôležitosť kresťanskej výchovy už od počatia, ku ktorej patrí úprimná modlitba a duchovný život matky. Psychológovia zdôrazňujú dôležitosť 1. roku života pre výchovu dieťaťa.

V druhej prednáške sestra farárka Viera Mosná predstavila praktické možnosti výchovy dieťaťa v rámci cirkevného zboru. Po nej ešte o svojej vlastnej skúsenosti povedala mladá mamička z Ružomberka Mária Záhumenská.

Po prednáškach sa sestry rozdelili na dve časti a o témach diskutovali na seminároch. Celý program sprevádzali duchovnými piesňami mládežníci z Veličnej. Po skončení programu domáci bratia a sestry nezabudli hostí pohostiť.

Odkaz na Spoločenstvo evanjelických žien: http://www.sezs.sk

http://ecavlos.hostujem.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok