ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Boh odpúšťa!
8.12.2011 - www.zamyslenia.sk

Boh odpúšťa! (autor: Činčurák Ľuboš)

- Teraz, na čo očakávať, Pane? K Tebe sa nesie moja nádej. (Žalm 39,8)

- Viem, komu som uveril, ale sa nehanbím, a som presvedčený, že má moc zachovať, čo mi bolo zverené až do onoho dňa. (2.Timoteovi 1,12)

- Text na zamyslenie: Izaiáš 43,22-28

Nachádzame sa skoro v polovici adventného času. Pán Boh nám dnes kladie na srdce, aby sme si uvedomili, s čím pred Neho najčastejšie prichádzame. Toto obdobie by malo byť preplnené oslavou Hospodina, radosťou z toho, že znova príde na našu zem, pokojom, istotou večnosti a radosťou z Kristovho návratu.

Realita je však skôr taká, ako hovorí Hospodin v Izaiášovi: „Nevzýval si ma, netrápil si sa o mňa, neprinášal obeť a neuctil si ma.“ Hospodin nám hovorí: „Ľud môj, zabudol si, prečo som si ťa vyvolil, no prichádzaš ku mne a vylievaš si predo mnou srdce unavené hriechom, zlobou, nenávisťou, chamtivosťou a bažiac po svetských veciach nerozoznávaš, čo je podstatné. Napriek tomu, že si ma nectil svojím životom, odpúšťam ti tvoje hriechy. Nech je v tvojom srdci skryté čokoľvek, čo ma pohoršuje a raní, zotieram všetku tvoju vinu. Na nič z toho si nespomeniem, všetko odpúšťam. A nerobím to preto, že si ma prišiel prosiť alebo že by si sa mi čímsi zapáčil, či pre tvoju vernosť. Veď ty sám si sa spreneveril a zabudol si na Mňa, svojho Boha a Pána.

Len kvôli sebe samému, kvôli mojej Láske, beriem tvoj hriech a vinu a viac si na ne nespomeniem. Keď sa postavíš predo mňa na súde, v čom by si obstál bez mojej milosti?“ Majme dnešný deň na pamäti: Boh je ten, ktorému patrí sláva, česť, vďaka za milosť, ktorej sa nám dostalo v Pánovi Ježišovi!

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok