ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Stanovisko Vieroučného výboru ECAV na Slovensku k prenikaniu cudzích náuk a hnutí do ECAV
10.12.2011 - www.ecav.sk

Vieroučný výbor ECAV vydal stanovisko v súvislosti s prenikaním cudzích duchovných prúdov do ECAV na Slovensku prostredníctvom organizácií a hnutí, napr. Tréningové centrum Kompas (TC Kompas), Hnutie zakladania zborov, Prirodzený rast cirkvi, Willow Creek a ďalších, ktoré si nárokujú vyučovať a viesť členov ECAV na Slovensku.

Čítajte tu...


www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok