ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Vianočná akcia Tranocia
15.12.2011 - www.ecav.sk

Využite ponuku kníh vo vianočných zľavách od vydavateľstva Tranoscius (ponuka) od 1. do 31. 12. 2011. Ponuka je platná len prostredníctvom zásielkovej služby Tranoscia a v kníhkupectvách Tranoscia.

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a radosť z narodenia Ježiša Krista.
„Nech radujú sa nebesá a jasá zem.“ Ž 96, 11

Viac: http://ecav.sk/?p=Aktual/Aktualoznam/viano%C4%8CnA_akcia__tranoscia


www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok