ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Prijímacie konanie na Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského
16.1.2012 - http://www.ecavlos.hostujem.sk

Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského, Komenského 10, Liptovský Mikuláš opäť umožňuje prihlásiť sa na štúdium.

Vízia školy: Výsledkom spoločnej práce učiteľov a žiakov je cesta k úspechu, aby brány evanjelickej spojenej školy opúšťali vierou naplnení, múdri, pracovití a šťastní mladí ľudia, konkurenčne schopní a uplatniteľní na trhu práce.

Stupeň vzdelania: vyššie sekundárne - gymnázium (ISCED 3A)
Dosiahnutá úroveň: plné stredné všeobecné vzdelanie - vyššie sekundárne
Ukončenie ŠkVP: maturitná skúška
Plánované počty študentov v školskom roku 2012/2013 a termíny

7902 5 74 Gymnázium     8-ročné bilingválne štúdium slovensko-anglické     25 študentov
7902 5 74 Gymnázium     5-ročné bilingválne štúdium slovensko-anglické     30 študentov
Prihláška musí byť doručená do 28. 2. 2012. Prijímacie skúšky budú 26. 3. 2012-

7902 5 00 Gymnázium     4-ročné štúdium s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a ekonomických predmetov     30 študentov
Prihláška musí byť doručená do 20. 4. 2012. Spracovanie výsledkov prijímacieho konania do 7. 5. 2012.

Viac: čítajte tu


http://www.ecavlos.hostujem.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok