ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Pripomienka 160. výročia úmrtia Jána Kollára
29.1.2012 - www.ecav.sk

V nedeľu 22. januára 2012 sa v Prahe konala pripomienka 160. výročia od úmrtia evanjelického farára, literárneho vedca, básnika i archeológa – slovenského rodáka Jána Kollára za účasti dištriktuálneho biskupa Západného dištriktu Milana Krivdu a ďalších hostí zo Slovenska.

Slávnosť pripravili Spoloč
nosť Jána Kollára v ČR, Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe, Slovenský inštitút v spolupráci s Spoločnosťou M. R. Štefánika a OÚ Mošovce pod záštitou slovenského veľvyslanca v ČR Ing. Petra Brňu. Súčasťou programu boli aj slávnostné služby Božie v Chráme sv. Michala V Jirchářích, Praha 1.

Kázňou slova Božieho na nich poslúžil Milan Krivda, biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku, a liturgovali domáca farárka Jana Gregerová spolu s farárkou cirkevného zboru v Mošovciach Andreou Cabadovou. Biskup Krivda pripomenul v kázni životnú púť Jána Kollára, jeho pôsobenie v Budapešti, vo Viedni i v Prahe.

Súčasťou služieb Božích boli aj Kollárove piesne z Evanjelického spevníka. V kostole bola aj početná delegácia z rodnej obce Jána Kollára z Mošoviec. Jej starosta Ing. Peter Mojtek pozdravil prítomných a odovzdal dar Slovenskému ev. a. v. cirkevnému zboru v Prahe v podobe zarámovanej fotografie rodného domu Jána Kollára, ktorý sa podarilo v Mošovciach obnoviť. Čestné členstvo Spoločnosti Jána Kollára odovzdal jej predseda Ing. Vojtech Vecán predchádzajúcemu starostovi Ing. Jánovi Žirkovi. O osobnosti Jána Kollára a jeho diele pohovoril PhDr. Jozef Beňovský, riaditeľ Slovenského literárneho múzea SNK v Martine. V zborovej miestnosti po skončení služieb Božích predniesla dlhý úryvok z Kollárovej skladby Slávy dcera jedna z najstarších členiek slovenského zboru, rodáčka z Mošoviec prof. Blažena Urbanová-Šikurová.

Pripomienka pokračovala odpoludnia pietnym aktom pri náhrobku Jána Kollára na Olšanských cintorínoch. Po položení kytíc zazneli Kollárove verše v podaní pracovníčky OÚ Mošovce Danuše Lúdikovej. Česko-slovenský rozmer Kollárovho diela a jeho odkaz pre dnešok, pripomenul prof. PhDr. Miloš Zelenka. Za Slovenský inštitút a Veľvyslanectvo SR pozdravila zhromaždenie Viera Kučerová a modlitbu predniesla mošovská farárka Andrea Cabadová. Na záver zaspievali prítomní hymnickú pieseň Kto za pravdu horí. Usporiadateľov potešilo, že sa podarilo pripraviť dôstojnú spomienku na významnú osobnosť slovensko-českých dejín a že, vďaka Bohu, sa uprostred upršaných dní napokon konala slávnosť pod rozjasnenou pražskou oblohou.

Foto: Pavel Haluka, Janka Haluková, tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára

obr

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok