ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Púť kresťana je púťou viery
30.1.2012 - www.zamyslenia.sk

- Sviatočný verš: Poďte a pozrite sa na skutky Božie, úžasný je vo svojom konaní voči ľuďom. (Žalm 66,5)

- Teraz som tu ja; pozhľadúvam svoje ovce a postarám sa o ne. (Ezechiel 34,11)

- Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všetky choroby. (Matúš 9,35)

- Text na zamyslenie: Matúš 14,22-33

Podobá sa putovaniu po vlnách. Petrov príbeh chodenia po mori nám v rozličných etapách ukazuje, čo znamená púť viery. Viera znamená prežiť a skúsiť Krista v núdzi a tiesni. Tam, kde sa neukazuje nijaké východisko, predsa príde možnosť záchrany. Prichádza Ten, ktorý je väčší než všetky hrôzy. Viera znamená ísť ku Kristovi. A len k Nemu. Spoliehať sa len na Neho.

Viera je odvážny čin. Peter „chodil po vode a šiel k Ježišovi“. Viera teda nie je skok do neznáma, do tmy. Do neistoty. Nie! Boh od nás toto nežiada. Ani Peter nešiel do neistoty, ale práve naopak. On kráča do najväčšej istoty, totiž ku Kristovi. Viera znamená odpútať sa od seba.

Veriaci je ten, ktorý sa dokáže odpútať od loďky, od svojej poslednej opory. Boh od nás žiada, aby naša ruka pustila to, čo nám bolo doteraz oporou a podporou. „Poď!“ Vystúp z lode! Pusť svoje doterajšie istoty z rúk! Viera je pozerať sa na Ježiša. Keď Peter pozeral na Pána, tak k Nemu kráčal aj po vode. Keď však pozrel na burácajúce vlny, tak začal klesať, začal sa topiť. Teda aj učeník môže zlyhať a zakolísať, ale Pán ho nenechá zahynúť. Pán hneď vystrie ruku, chytí ho a pomôže mu. Viera je uctievanie. Všetci učeníci na loďke sa Ježišovi klaňali a vyznávali: „Vpravde, Syn Boží si!“

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok