ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Božie súdy nie sú unáhlené ani povrchné
26.2.2012 - www.zamyslenia.sk

Božie súdy nie sú unáhlené ani povrchné. (autor: Cina Dušan)

- Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou. (Žalm 23,4)

- Ježiš povedal: Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. (Matúš 6,34)

- Text na zamyslenie: Rímskym 11,1-10

V situáciách, keď sa nám zdá, že cirkev zlyhala, že nereaguje na Boží hlas a máme pocit, že musí prísť Božie odsúdenie a zavrhnutie, nie je to tak. Pán Boh totiž nesúdi paušálne, nehádže hneď všetkých do jedného vreca. Čo je zlé, odsúdi a odstráni, čo je živé a verné, to vo svojej milosti zachová.

Pavel pripomína proroka Eliáša a jeho dobu, keď sa zdalo, že celý národ na čele s kráľom podľahol modloslužbe a Hospodinovi sa spreneveril. Verný a horlivý prorok Eliáš má pocit, že v službách Hospodinových zostal z celého Izraela už iba on sám. Nebola to však pravda. Boh si v Izraeli ponechal ešte ďalších sedemtisíc verných. Toto je teda poučenie aj pre nás, v rodinách, v zboroch i celej cirkvi, aby sme na všetko nepoužívali príliš zjednodušený meter. Tam, kde radi všeobecne kritizujeme, všetko zhadzujeme a všetko vidíme iba v čiernych farbách a záporných číslach, by sme sa mali učiť oddeľovať dobré od zlého.

Zlé odsúdiť a odstraňovať a dobré vedieť pochváliť, vyzdvihnúť a pestovať spoločným úsilím. Lebo Božia milosť a múdrosť tak koná aj pri nás samých. A z vlastných životov vieme, že Božia milosť nie je niečo povrchné a lacné. Pán Boh – prv než rozhodne – vždy dôkladne a detailne skúma veci i naše životy.

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok