ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Oznámenie o ofere na III. evanjelické cirkevné dni
1.3.2012 - www.ecav.sk

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 2. 12. 2011 prijalo uznesenie o celocirkevných oferách na rok 2012. Nedeľa 11. marca 2012 je určená na podporu III. evanjelických cirkevných dní, ktoré sa budú tohto roku konať 29. 6. až 1. 7. v Lučenci.

Slávnosti pod biblickým textom „Blahoslavený národ, ktorému Hospodin je Bohom“ budú venované šíreniu zvesti slova Božieho medzi Slovákmi doma aj za hranicami nášho Slovenska. Počítame s veľkou účasťou veriacich z domova aj zo zahraničia, ktorým chceme pripraviť primeraný program a podmienky počas ich pobytu v Novohrade.

Bratia a sestry, túto oferu Vám s prosbou o štedrosť dávame do Vašej láskavej pozornosti.

„Toto však hovorím: Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať. Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“ 2K 6, 7

Drahý náš nebeský Bože, my sme poznali a uverili, že ty si jediný a pravý Boh. Tvoj Syn – Ježiš Kristus ťa nám známym učinil a my sme odovzdali svoj život do tvojich rúk. Sme ti vďační za všetky dary milosti, ktoré si nám dal v našich životoch, i ktoré si dal našej krajine, nášmu národu a našej cirkvi. Vnímame to ako prejav tvojej dobroty a lásky a preto túžime i naďalej zotrvať v tvojom láskavom náručí a byť tvojim národom. Napĺňaj naše srdcia Duchom Svätým a skrze Neho rozhojňuj v nás skutočnú a úprimnú vieru, aby sme tak my ako jednotlivci, ale aj my ako cirkev či národ, dobrý boj bojovali, beh dokonali no nadovšetko našu kresťanskú vieru zachovali. Amen.

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku


www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok