ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
EBF UK: teológia, príď to zažiť
7.3.2012 - www.evanjelik.sk

Dekanát Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v  Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2012/2013 sa uskutoční prijímacie konanie do nasledovných študijných  programov:

Evanjelická teológia  -  (päťročné denné spojené magisterské štúdium):
- s možnosťou prípravy na kňazskú ordináciu v ECAV
- s možnosťou všeobecného štúdia evanjelickej teológie

Učiteľstvo predmetu náboženská výchova v kombinácii
(trojročné denné bakalárske štúdium a nadväzujúce dvojročné denné magisterské štúdium)
v akademickom roku 2012/2013 otvára fakulta v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK nasledovné možnosti kombinácií:
- s učiteľstvom anglického jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
- s učiteľstvom nemeckého jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
- s učiteľstvom slovenský jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
- s učiteľstvom histórie (Bc.)
- s učiteľstvom pedagogiky (Bc.)

Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
(trojročné denné alebo externé  bakalárske štúdium)

Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
(dvojročné denné alebo externé magisterské štúdium)

Študijné programy v oblasti sociálnej pomoci organizujeme v spolupráci s odborníkmi z Pedagogickej fakulty a Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave.

Podrobné informácie o študijných programoch a podmienkach prijatia nájdete na adrese: www.fevth.uniba.sk -  v sekcii „Štúdium“, podsekcii  „Prijímacie konanie v AR 2012/2013“.

UPOZORNENIE!
Prihlášky na štúdium v ktoromkoľvek z uvedených študijných programov je nutné podať elektronickou formou cez www.fevth.uniba.sk, následne vytlačiť, podpísať a s požadovanými potvrdeniami doručiť do 31. marca 2012 na adresu:

Evanjelická bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Bartókova 8
811 02 Bratislava 1

obr

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok