ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Médiá v službe cirkvi
9.3.2012 - www.ecav.sk

8. dištriktuálna pastorálna konferencia pre evanjelických duchovných, ktorá sa konala 24. februára 2012 v Kúpeľoch Nový Smokovec, sa venovala téme médií v službe cirkvi. Stretnutie otvoril brat biskup VD ECAV S. Sabol.

V úvodnej pobožnosti zdôraznil potrebu a vyzdvihol dôležitosť médií pri nesení evanjelia. Avšak ak majú médiá stáť v službe cirkvi, musia prinášať pokoj do jej života, zbližovať spoločenstvo, vnášať do jej stredu lásku a mali by byť verným pomocníkom pri jej službe.

H. Hennelová z Centra kresťanského vzdelávania v Martine predstavila jednotlivé médiá a možnosti ich využitia v cirkevných zboroch. Duchovným poradila, ako môžu prehovoriť mediálnym jazykom – najmä prostredníctvom internetu a nových foriem médií. Zahraničný hosť J. Kratka, redaktor TV NOE a rádia Proglas v ČR, sa na médiá pozrel ako na komunikačný kanál so sekulárnym človekom. O efektívnom využívaní internetu pri nesení evanjelia dnes prednášal Slavomír Slávik, riaditeľ EVS.

Konferencii predchádzali dvojdňové kázňové prípravky k pôstu a Veľkej noci v Gerlachove, na ktoré prijal pozvanie Tomáš Tyrlík, zástupca biskupa Sliezskej evanjelickej cirkvi, ktorý poslúžil nielen homiletickou tvorbou, ale aj inšpiratívnou prednáškou o misijnom pôsobení cirkvi v českom sekulárnom prostredí. Kázňovými prípravkami poslúžili sestra seniorka K. Hudáková, brat biskup S. Sabol a brat konsenior R.Gdovin. Peter Mihoč, tajomník biskupa VD

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok