ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Seminár k ITV ECAV na Slovensku
9.3.2012 - www.ecav.sk

Na GBÚ v Bratislave sa 8. 3. 2012 uskutočnil seminár k Internetovej televízii ECAV na Slovensku, ktorý nadviazal na vlaňajšie zasadnutie na túto tému vo Zvolene. Na stretnutí boli prítomní aj generálny biskup M. Klátik a dištriktuálny biskup VD S. Sabol.

Po úvodnej pobožnosti, ktorú mal brat senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu Ján Velebír, účastníkov privítala tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Edita Škodová. Na úvod sa prihovoril brat generálny biskup, ktorý vyzdvihol cieľ ITV ECAV informovať nielen o významných udalostiach v živote generálnej cirkvi, ale aj o významných podujatiach v jednotlivých seniorátoch. Preto na stretnutie prišli bratia seniori a sestry seniorky, resp. nimi poverení technicky zdatní cirkevníci, ktorí by mali rozprúdiť posielanie videopríspevkov zo seniorátov na ITV ECAV na Slovensku.

O možnostiach našej ITV, jej súčasnom obsahu, ako aj o spracovaní videopríspevkov, ktoré je možné z jednotlivých seniorátov či cirkevných zborov posielať do ITV ECAV, o ich obsahovej, ako aj technickej stránke prítomných informovali Blažena Zaťková, Mgr. Miloslav Gdovin a Ing. Milan Gál.

Zhrnutie referátov a odpovedí na otázky v diskusii bude formou manuálu rozoslané do všetkých seniorátov, aby im poslúžili pri príprave videomateriálov a pri komunikácii s ITV ECAV na Slovensku. Potrebné informácie nájdete aj na www.ecav.sk po kliknutí na logo ITV v rubrike Kontakty: www.ecav.sk/itv

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok