ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Akí sme vinohradníci?
19.3.2012 - www.zamyslenia.sk

Akí sme vinohradníci? (autor: German Dušan)

 - sviatočný verš: Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. (Rímskym 5,8)

- Mnoho svojich divných skutkov a úmyslov voči nám si uskutočnil, Hospodine. (Žalm 40,6)

- Ľudia sa divili a hovorili: Aký je to človek, že Ho aj vetry aj more poslúchajú? (Matúš 8,27)

- Text na zamyslenie: Marek 12,1-12

Začal sa pôst, v ktorom si budeme nanovo pripomínať, čo ľudia – majúci isté poznanie Božích plánov – urobili s Kristom. V našom texte Ježiš, opierajúc sa o Izaiášovu pieseň o vinici (5. kap.), dáva svojim nepriateľom najavo, že sú Mu známe ich vražedné úmysly. Ježiš tu poukazuje na veľkú nespoľahlivosť „spoľahlivých“.

V čase vojny istý člen finančnej stráže prepadol poštového posla, ktorý niesol mesačné výplaty, ozbíjal ho a zavraždil. Urobil to ten, ktorému bola zverená stráž nad financiami. Ježiš tu poukazuje na podobný zločin, ktorého sa chcú dopustiť strážcovia zbožnosti.

Slová nášho textu nie sú však len výpoveďou o minulosti, ale aj výzvou pre každého z nás, aby sme skúmali, ako pracujeme na vinici a aký je náš vzťah k Tomu, ktorý nás povolal do práce. Kiežby sme boli ľuďmi čistého srdca – ľuďmi, ktorí milujú svojho Pána za to, čo vykonal pre našu záchranu!

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok