ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Cena Sebastian za obdobie 2010 – 2011
20.3.2012 - www.ecav.sk

V stredu 21. marca 2012 o 18.00 hod. v deň 327. výročia narodenia JSB, v Malom evanjelickom kostole, Panenská ulica, Bratislava. Účinkujú tohtoroční laureáti Ceny Sebastian a Kresťanský komorný orchester ZOE.

Cenu Sebastian udeľuje občianske združenie Ars ante portas za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov. Laureátov vyberá z verejnosťou nominovaných osobností porota v zložení

• Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, Klčov, teológ, profesor Katolíckej univerzity v Ružomberku
• Akademický maliar Miroslav Cipár, Bratislava, výtvarník
• Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD., Bratislava, hudobný vedec a kritik
• Ivan Kadlečík, Pukanec, spisovateľ, publicista, organista
• Jela Krčméry-Vrtelová, Bratislava, libretistka, prekladateľka textov Bachových diel
• Mgr. Ján Schultz, Bratislava, pedagóg, dirigent, organista
• prof. Ján Valach, Antwerpy, koncertný organista, dirigent, hudobný skladateľ

Cena: Medaila s portrétom Johanna Sebastiana Bacha, diplom na meno laureáta
Autor: Akademický maliar Miroslav Cipár

obr

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok