ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zbierka pre Milanka Ponjigera
22.3.2012 - www.ecavlos.hostujem.sk

Vážené predsedníctva cirkevných zborov, milí bratia a milé sestry!

Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc trojročnému Milanovi Ponjigerovi, ktorý sa v krátkom okamihu stal úplnou sirotou. Prispejme ako cirkevné zbory, oslovme vlastných členov, iné subjekty a jednotlivcov vo svojom okolí i mimo seniorátu.

Finančné prostriedky je možné poslať v hotovosti na Seniorský úrad Liptovsko-oravského seniorátu v Liptovskom Ondreji prevodným príkazom na účet 2967412354/0200, správa pre prijímateľa: Bingula. Na adresu los@ecav.sk je potrebné zaslať avízo.

Vecné dary (hračky, knihy, oblečenie, iné) bude sústreďovať Vladimír Ferenčík ev. a. v. farár v Liptovskom Mikuláši. Formu daru treba vopred konzultovať.

Každý darca dostane potvrdenie o odovzdanom dare. Brat Karol Dzuriak, presbyter Cirkevného zboru Ružomberok, bude koordinátorom informácií s Milankovými rodičmi.

Viac: čítajte tu

obr

www.ecavlos.hostujem.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok