ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Predsedníctvo ECAV na Slovensku k 70. výročiu deportácií Židov
28.3.2012 - www.ecav.sk

Vyhlásenie Predsedníctva ECAV na Slovensku k 70. výročiu začiatku deportácií židovského obyvateľstva

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku pri príležitosti tragického výročia − 70. výročia začiatku deportácií židovského obyvateľstva z územia Slovenska − vyjadruje hlbokú úctu nevinným obetiam nacizmu, zavraždeným v koncentračných táboroch. Zároveň vysoko oceňujeme hrdinstvo tých, ktorí aktívne vzdorovali režimu, pomáhali prenasledovaným a protestovali proti nehumánnemu zaobchádzaniu so židovským obyvateľstvom počas Slovenského štátu.

Evanjelici stáli od samého začiatku existencie tohto štátu v opozícii voči režimu. Prvý pamätný spis poslala evanjelická cirkev slovenskej vláde už v roku 1938. V novembri 1939 Spolok evanjelických kňazov na Slovensku poslal prezidentovi Tisovi, snemu a vláde protest proti povinnému členstvu v Hlinkovej garde a Hlinkovej mládeži, čím vyjadril nesúhlas s praktikami režimu.

V apríli 1941 generálny biskupský úrad evanjelickej cirkvi kritizoval porušovanie občianskych práv Židov a na ministerstvo vnútra poslal protest proti povinnému „zovňajšiemu označovaniu občanov či už podľa národnosti, náboženstva, rasy alebo iných hľadísk“.

V roku 1942 evanjelickí biskupi napísali pastiersky list, v ktorom protestovali práve proti deportáciám Židov. V pastierskom liste zdôraznili: „Čo sa v posledné časy so Židmi u nás deje, nemôže sa zhodovať so zásadami ľudskosti a opravdového kresťanstva.“

Z histórie sú známe početné prípady odvážnych činov evanjelických farárov i ostatných členov evanjelickej cirkvi, ktorí v duchu zásad kresťanstva počas vojny zachránili stovky prenasledovaných spoluobčanov vrátane Židov, riskujúc pritom vlastné životy. Mnohí evanjelici vrátane evanjelických farárov a biskupov boli za to prenasledovaní, väznení alebo inak postihovaní. Sme hrdí na činy našich predkov, ktorí nimi vyjadrili svoj odpor proti fašizmu.

Aj keď oceňujeme skutočnosť, že Slovenský štát, v júli 1939 premenovaný na Slovenskú republiku, bol prvým samostatným štátnym útvarom Slovákov, praktiky jeho totalitného režimu si zaslúžia len kritiku a odmietnutie. Nesúhlasíme so zľahčovaním skutočností súvisiacich s jeho totalitným charakterom, s ktorými sa stále stretávame Naopak, naša hlboká úcta patrí obetiam tohto režimu, pred ktorými sa v piete a pokore skláňame.

V Bratislave 23. marca 2012, Miloš Klátik, generálny biskup, Pavel Delinga, generálny dozorca


www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok