ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Pýtať sa Stvoriteľa je nesmierne dôležité
31.3.2012 - www.zamyslenia.sk

Pýtať sa Stvoriteľa je nesmierne dôležité. (autor: Dubec Peter)

- Žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla; potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou; aj on jedol. (1.Mojžišova 3,6)

- Pavol píše: Svoje údy nevydávajte hriechu za nástroje neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy vydávajú Bohu za nástroje spravodlivosti. (Rímskym 6,13)

- Text na zamyslenie: 1.Samuelova 23,1-18

Kým Saul sa spoliehal na úskočnosť, Dávid žiadal Boha o radu. Práve preto ho Hospodin nazval „mužom podľa Božieho srdca“. Pravda, v niektorých situáciách aj on zabudol na tento dobrý zvyk a padol. Ale nechal sa postaviť späť. Dávid sa pýtal prostredníctvom kňaza, keď bol nablízku s efódom, teda oblečením, ktoré sa používalo najmä pri zisťovaní Božej vôle. Dávid sa však pýtal, aj keď bol sám.

Aj my pristupujme k Bohu v zbore, aj súkromne! -- Ako však zistiť, čo Pán chce? V prvom rade z Biblie – Stvoriteľ nebude všetky svoje myšlienky vysvetľovať každému človeku zvlášť – nechal ich spísať. Jeho vôľou je, aby sme nekradli, aby sme niesli Evanjelium, aby sme milovali Boha. To platí pre všetkých.

Tiež môžeme čítať, že Pavlovi zabránil ísť do Ázie, ale poslal ho do Macedónie. To už neznamená, že všetci kresťania majú ísť k Macedóncom – nezmestili by sa tam. Ale všetci majú zmeniť svoje plány, keď Pán prikáže. Väčšinou nás nechá rozhodovať samotných, ale sú chvíle, keď skrze Krista prehovorí. Preto bdejme!

Pane Ježišu! Prosíme, uč nás vnímať Tvoj hlas, uč nás pokore, aby sme Ťa nasledovali! Amen.

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok