ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: 7.4.2012
9.4.2012 - www.evanjelik.sk

Autor: Lubo Batka st.

...aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá je nad všetko poznanie, aby ste  sa dali naplniť Božou plnosťou. Efezským 3, 18-19

Poznať Krista znamená poznať, že za nás umrel a všetky moje hriechy vzal na seba. Uznávam teda, že všetky moje veci nie sú ničím, všetko moje odpadá a jedine to zostáva, že Kristus mi daroval bôľ. Jeho zbožnosť a všetky jeho cnosti - takto Ho poznávam, takého Ho musím milovať, takému Mužovi musím byť pôvabným.

Potom je ako Syn tam pri Otcovi a vidím, že Kristus je Boh; vstúpil zanietene do do mojej smrti, mojich hriechov, mojej chudoby a prejavuje mi svoju priazeň. V tom spoznávam Jeho priateľskú ochotu a najvyššiu lásku Otcovu, ktorú dokáže moje srdce pociťovať a cítiť.

Nuž dotýkam sa Boha a myslím si: Oj, toto je Boh, toto je Božia vôľa a dobrotivosť, toto Kristus vykonal pre mňa. A v obličaji preciťujem ohromnú nevýslovnú blahosklonnosť a lásku Božiu v tom, že On svoje milé Dieťa pre mňa vydal na utrpenie, potupu a smrť. Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Viac: http://evanjelik.sk/node/7094

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok