ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 1/2012 - Mission Week - akcia, ktorá zmenila náš pohľad na svet (1. časť)
17.4.2012 - ECAV Ružomberok

Jej oficiálny dátum začatia a ukončenia je 29. 12. 2011 – 4. 1. 2012. No v skutočnosti sa začala dávno predtým, než to bolo oficiálne uvedené na plagátoch V jeden letný deň, keď k nám (dorasťákom/mládežníkom) zavítali dvaja Nóri. Najprv sa zapojili do hier, ktoré sme mali pripravené (jeden z nich iniciatívne využil vodu z jazierka na oblievačku) a potom nám vysvetlili, čo nám prišli ponúknuť. A to jeden týždeň misie v našom meste, v spolupráci nášho zboru a ľudí zo zahraničia. Dali nám čas zvážiť všetky pre a proti a takisto porozmýšľať nad termínom.

Napriek informáciám ktoré sme dostali, sme si nevedeli veľmi predstaviť do čoho ideme, no rozhodli sme sa, že to skúsime. Veď to, na čom by nám malo záležať, je šírenie evanjelia. A hovoriť o tom nielen „vo vnútri“ (cirkvi) ale aj mimo nej. Po mnohých plánovaniach, modlení sa, dohadovaní sa prišiel dátum 29. 12. 2011 – prvý deň Mission week.

Spolu so štyrmi ľuďmi z Nórska a dvoma francúzskami sme sa aj my, mládežníci ubytovali v telocvični KDAH. Po prvotnom „okúňaní sa“ povedať čokoľvek po anglicky, sme sa nakoniec odhodlali využívať všetky naše vedomosti z tohto jazyka a postupne sme si na to tak zvykli, že niektorí začali po anglicky aj rozmýšlať, alebo mali problém preložiť sa do slovenčiny.

Strávili sme spolu necelých 7 dní. Vždy pred obedom bol čas, keď niekto z tých pricestovaných mal slovo, ktoré nás povzbudilo a prinútilo nás myslieť nielen na seba. Po výdatnej strave sa niektorí z nás vybrali do mesta, pozývať ľudí na program ktorý bol pripravený na nasledujúci večer, či ďalšie dni.

Tento program, väčšinou obsahoval nejaké hry, scénky či film, po ktorých nasledovalo slovo, ktoré mal takisto niekto zo zahraničných spolupracovnikov, a bolo určené nielen nám, ale aj tým, ktorí boli oslovení na ulici a rozhodli sa prísť. Zažili sme spolu krásny týždeň, za ktorý sme sa stihli naučiť hrať Vikingské šachy, oslavovali sme Nórsko-Slovensko-Francúzsky Silvester s dobrotami z týchto krajín, vinšovali sme v Domove Dôchodcov, prebehol medzinárodný súboj vo futbale a volejbale, spoznali sme kapelu noXcuse, vyzdobili sme ZŠ Bystrickú a objavili sme čaro nových spoločenských hier.

Počas toho všetkého sme preberali témy, ktoré nás utvrdili v tom, že každý z nás má hodnotu, aj keď o tom my nie sme presvedčení. Boh je ten, ktorý nám hovorí akí sme cenní. O tom, ako veľmi sme pre Neho vzácni, sme si pripomenuli, keď sme počúvali, čo všetko bol Boh kvôli našej záchrane ochotný urobiť.

Pripomenuli sme si tiež, že spasenie sa napriek nášmu snaženiu nedá ničím zaslúžiť, ale je to veľkým Božím darom pre nás. Toto všetko, sme zažili vďaka tomu, že sme prijali ponuku stráviť čas s Anette, Sirel, Caroline, Vivi, Kristianom a Karianne.

Spoznali sme ľudí, ktorým naozaj záleží, na tom, aby všetci spoznali Krista. A takisto sme spoznali ľudí, ktori Ho potrebujú a ani o tom nevedia. A my sme Bohu vďační za to, čo všetko nás cez nich naučil. Čo? ....to si už prečítajte v odpovediach členov tímu, aj tých mimo neho.

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok