ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 1/2012 - Mission Week - akcia, ktorá zmenila náš pohľad na svet (2. časť)
19.4.2012 - ECAV Ružomberok

Pre mňa Mission week veľa znamenal. Mala som možnosť s poznať veľa nových ľudí, a veľa sa od nich nau čiť. Nenaučila som sa len oslovovať ľudí, komunikovať s nimi, ale nauči la som sa prijať človeka takého aký je...týchto par ľudí mi otvorilo oči a ukázalo mi aký úžasný je Boh a zato som im vďačná.

Evka Machová

Mission week bol pre nás osobne veľkým povzbudením do práce s ľuďmi v  zbore, ale tiež mimo neho. Zahra ničnému tímu vďačíme za nové inšpiracie, nápady, hry a povzbudenia byť viac otvorení ľuďom. Teraz už vieme aké je to pozývať nových i neznámych ľudí na akcie v  zbore a snáď sme v tom už aspoň trošku odvážnejšie. To však nie je všetko, tento spoločný čas nás naučil viac spolupracovať, zdieľať svoje nápady a byť skutočným tímom.

Evka a Miška Vanochové

Pre mňa bol Mission Week prínosom z toho hľadiska, že nám, ako zboru, akosi napomohol ku stmeleniu, pretože predsa len je to práca, ktorú sme robili spoločne a teda nás zblížila. Priniesla mi príležitosť zistiť, aká a kto som, čo sa osobnosti týka a cez Nórov sme mohli/som mohla prijať nový impulz do služby. Bol to veľmi dobrý čas, strávený či so známymi, či neznámymi.

Jana Voreková

Ja osobne som z Mission week nadšená. Vďaka tomuto týždňu, strávenému spolu, sme sa opäť scelili. Stali sme sa skutočným tímom, z čoho sa úprimne teším, tak ako aj z  nových nápadov a impulzov do služby. Som vďačná za každého, čo tam prišiel, či už na celý večer, či na hry. V neposlednom rade to bol super čas s  Bohom a  verím že niečo podobné ešte raz zorganizujeme.

Adriana Ajka Soáerová

Mision week? Ohodnotiť ho môžem len a len pozitívami. Dalo mi to veľa ... nových priateľov, skúsenosti, poučenie, iný pohľad na život. Som veľmi rada, že som sa aj ja mohla zúčastniť a prežiť tento mision week aj keď nezapadám do spoločenstva evanjelikov, ktorí to organizovali. Páči sa mi veľmi tento nápad a myšlienka a som veľmi rada a prekvapená že títo ľudia pokračujú naďalej v takomto duchaplnom živote a stretávania sa nielen počas MW.

Monika Hušlová

Vďaka Mission Week sa môj život s Bohom posunul ďalej. Naučila som sa, že nie je dobré zatvárať sa pred svetom, ale viac hovoriť s  ľuďmi o Bohu. Veľmi sa mi páčili Vikingské šachy, ktoré sme hrali v  parku a  na sídliskách s deťmi. Už teraz sa teším čo má pre nás Boh ešte pripravené.

Lenka Kankríniová

Misijný týždeň alebo Mission Week bol naozaj nezabudnuteľný čas pre každého z  nás. Bolo úžasné vidieť, ako si nás počas neho Pán Boh budoval a použil. Od Nórskeho a Francúzskeho tímu sme sa naučili viac než sme očakávali. Nielen otvorenosti, praktickej misii, Božím pravdám, spolupráci, ale tiež nefalšovanej radosti z  Božej lásky. Skutočne to bol čas plný neuveriteľných zážitkov a  poznávania sa navzájom. Som vďačná za každého človeka, ktorý prišiel na program a  za každú chvíľu, ktorú som mohla prežiť počas tohto týždňa.

Jana Lukáčová

Za jeden týždeň som sa toho nauči la naozaj veľa : že nemusím perfektne ovládať angličtinu na to, aby mi niekto porozumel, že najťažší je ten prvý krok, no výsledok stojí za to, že ľudia, ktorí sú rôznych pováh a z rôz nych krajín môžu tvoriť jeden tím, že niekto vás môže odmietnuť, no to nie je dôvod vzdať sa. A že nie je až tak dôležité, aký úžasný program je vytvorený, ale to, či sa o ľudí naozaj zaujímate a či ich počúvate. Už si to len zapamätať.

Eva Voreková

Spomienky pozbierali a fotky vybrali: Janka Lukáčová + Eva Voreková

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok