ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Chlieb na cestu - kniha k rodinným pobožnostiam
24.4.2012 - www.ecav.sk

Výbor misie ECAV na Slovensku vydal zbierku rodinných pobožností s názvom Chlieb na cestu. Vznikla ako odpoveď na dlhodobú potrebu obnovy rodinných pobožností, ktorá evanjelickým rodinám bola identicky vlastná.

Kniha chce prinášať pravidelný pokrm, duchovný chlieb, ktorý nakvasil z mnohých zrniek viery tých, ktorí na ceste života našli Chlieb z neba. Názov zbierky je odvodený od latinského slova „viaticum“, čo v preklade znamená „chlieb na cestu“. V čase veľkého prenasledovania prvotnej cirkvi bol posvätený chlieb posledným zdrojom sily a duchovného naplnenia na ceste mučeníckej smrti. Na tejto ceste aj my stojíme ako jednotlivci, rodiny, cirkev. Boh nás nenecháva podvyživených, On nás túži sýtiť chlebom života. Len je na to potrebná vystretá ruka, do ktorej On vkladá kúsok seba.

V úvode knihy nájdete poriadok pobožnosti, ďalej texty a kázne ku každej príležitosti. Veríme, že táto zbierka svojimi podnetmi prispeje k tomu, aby ste vo svojom domácom prostredí a v každodennom živote intenzívne prežili Božiu blízkosť. Nech chvíle rodinných pobožností sú časom prichádzania, aby sme boli naplnení. Nech Chlieb z neba sa nám stane chlebom na našej životnej ceste.

Knihu si môžete objednať na BÚ VD v Prešove (0918 828 312) alebo na GBÚ ECAV v Bratislave (0918 828 010).
Cena: 5 €.

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV

obr

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok