ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Odporúčame vám do knižnice
9.5.2012 - www.ecav.sk

Vladimír Michalička: AUGUST HORISLAV ŠKULTÉTY (učiteľ a pedagóg) Juraj Macko: Príbelské nárečie, prostredie, ľudia a ich zvyky Miriam Viršinská: Evanjelická cirkev a. v. v Uhorsku a Slováci v druhej polovici 19. storočia

Vladimír Michalička: AUGUST HORISLAV ŠKULTÉTY (učiteľ a pedagóg)

Publikácia po prvý raz podáva ucelený portrét Škultétyho osobnosti so zameraním na jeho učiteľskú činnosť, pedagogické dielo a organizačné aktivity pri zakladaní a rozvoji revúckeho gymnázia v kontexte všetkých jeho kultúrnych a národných úsilí. Obsahuje aj bibliografiu prác A. H. Škultétyho. Vydalo vydavateľstvo Eko-konzult.

Juraj Macko: Príbelské nárečie, prostredie, ľudia a ich zvyky

Pútavú knižku o príbelských nárečiach, ľuďoch a ich zvykoch zostavil Juraj Macko. Vydal CZ ECAV DAčov Lom.

Miriam Viršinská: Evanjelická cirkev a. v. v Uhorsku a Slováci v druhej polovici 19. storočia

Publikácia prináša mnoho nových poznatkov z histórie našej cirkvi aj pre širšiu evanjelickú verejnosť. Zachytáva postavenie evanjelikov v uhorskom štáte v čase silnejúcej maďarizácie a objasňuje problematiku vnútrocirkevných štruktúr, nacionálne napätie a zápasy, ako aj cirkevnú i politickú angažovanosť našich evanjelických osobností. Vydalo Vydavateľstve Matice slovenskej.

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok