ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: 13.5.2012
14.5.2012 - www.evanjelik.sk

Autor: Lubo Batka st.

Lebo takto vraví Hospodin mocností: Kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka. Zachariáš 2,12

To je vzácne zasľúbenie znamenitej útechy a povzbudenie kresťanov proti ich prenasledovateľom, aby si uvedomili, že Jemu je blízke a mocne sa Ho dotýka naše utrpenie, ktoré nazýva dotykom svojho oka, a trápi sa ako niekto znáša, ak sa mu silnejšie dotknú zrenice oka.

Keď diabol útočí na nejakého kresťana, siaha po tom, že si sám do jazyka zahrýza a prsty páli. Lebo kde aj najnepatrnejší člen cirkvi trpí, čoskoro to pociťuje a ohláša sa celé telo cirkvi, v jednej chvíli je tu zhon, plač a nárek; nuž počuje a pocíti to aj naša Hlava - Kristus, a aj keď nerád zasahuje, predsa začne prísne zrak upierať a nos ohŕňať, a žartovať tiež nebude.

Zdroj: http://evanjelik.sk/node/7204

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok