ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Letný tábor detí  - pozvánka
16.5.2012 - ECAV Ružomberok

Vážení rodičia, tak ako po minulé roky, aj tento rok cirkevný zbor ECAV Ružomberok pripravuje letný tábor pre deti, na ktorý Vaše dieťa srdečne pozývame.

Miesto konania: rekreačné zariadenie Podskalie (http://www.podskalie.sk/sluzby.html). Pre deti je zabezpečené ubytovanie a celodenná strava 5 – krát denne.

Program: Program bude okrem duchovnej časti obsahovať tiež výlety do okolia, šport a rôzne hry. Počas tábora bude prebiehať aj výučba angličtiny s anglicky hovoriacimi lektormi.
Vek detí: 6 - 12 rokov

Cena: Cena tábora aj s dopravou je 90 €. Pre deti pravidelne navštevujúce hodiny náboženstva alebo detskú besiedku prispeje Občianske združenie Vl. P. Čobrdu čiastkou 20 €, takže budú platiť 70 €.

Ak chcete prihlásiť Vaše dieťa na tento tábor, vyplňte prosím prihlášku a odovzdajte ju aj s príslušným poplatkom Zuzane Jarabovej (0918/828 366) alebo na farský úrad  najneskôr do konca júna 2012.

Podpísanú naskenovanú prihlášku môžete poslať aj mailom na: zuzanajarabova@gmail.com

Po obdržaní Vašej prihlášky Vám pošleme podrobnejšie informácie.

Upozornenie: Keďže počet účastníkov tábora je obmedzený, ak chcete mať istotu, že sa Vaše dieťa tábora zúčastní, odovzdajte prosím prihlášku čo najskôr.

Prihlášku: sťahujte tu

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok