ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: 20.5.2012
22.5.2012 - www.evanjelik.sk

Autor: Lubo Batka st.

Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci. Matúš 5, 28 b

Keby nebolo iného príkázania ako o mravnej čistote, aj tak by sme mali všetci s tým dosť ťažkostí; natoľko nebezpečenou, škodlivou je neresť mravnej nečistoty, lebo vyčíňa vo všetkých údoch tela, v srdci myšlienkami, v  očiach obličajom, v ušiach načúvaním, v ústach slovami, v rukách, nohách, ba v celom tele svojim pôsobením. Všetci svätí sa na to žalovali a to oplakávali.

Keď sa však má zachovať  mravná čistota, nesie so sebou premnoho ďalších dobrých činov, vedie k pôstu a striedmosti proti obžerstvu a opilstvu, k bdelosti a včasnému rannému vstávaniu proti lenivosti a nadbytočnému vylihovaniu, k práci a snaživosti proti záhaľke. Lebo obžerstvo, opilstvo, vylihovanie, leňošenie a záhaľka sú zbrane mravnej nečistoty.

Nad tým všetkým však je najbezpečnejšia stráž modlitby a Božieho slova. Nuž teda, kde sa zlá žiadosť prebúdza nech človek v modlitbe nachádza východisko, o Božiu milosť prosí, Evanjelium berie vážne a v ňom sa zahľadí na Kristovo utrpenie.

V Žalme 137, 9 čítame: blahoslavený, kto tvoje deti - Babylon  - pochytí a o skalu roztrieska. To znamená: Nech srdce so zlými myšlienkami, kým sú ešte malé a na začiatku životnej cesty, ku Skale - Kristovi - náhli, o ktorú sa zlo roztrieska a vyhynie.

Zdroj: http://evanjelik.sk/node/7221

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok